วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เฟื่องฟ้า

เฟื่องฟ้า...
ในห้วยครรลอง  ลองพินิจ
ใบของเจ้าก็คือใบ
เพราะละม้ายสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าใบ
ดอกของเจ้าก็คือดอก
เพราะหาได้ละม้ายสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าใบในตัวเจ้า
ด้วยใบกับดอกของเจ้าแตกต่างกัน
เจ้าจึงมีดอกและใบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น